Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace a podmínky soutěže

Omlouváme se všem příznivcům, kamarádům, bývalým soutěžícícm i rodičům,

ale další ročník soutěže Little star 2019 nebude otevřen.

Přejeme vám mnoho úspěchů,

váš Little star team


Přihlašte se

Vyplňte elektronickou přihlášku - pracujeme na tom, brzy bude k dispozici.

Odpovědný zástupce vyplněním přihlášky zároveň souhlasí s použitím osobních údajů a případným záznamem, či fotografováním pro potřeby propagace soutěže.

Případné dotazy můžete posílat na asistentka@mkz-ltm.cz, nebo volejte 725 187 833 - Daniela Kekrtová.


Vyberte skladbu

Vyberte skladbu, se kterou budete soutěžit v semifinálovém kole v délce cca 3 minuty.

Hudební podklad vybrané soutěžní písně bez zpěvu vložíte jako součást vyplnění online přihlášky. V semifinále nebudou zpěváci doprovázeni živou kapelou, ale podklady k písním se budou pouštět ze záznamu.

Změna skladby později po přihlášení není možná.

Skladba musí být odlišná než v loňském ročníku.


Další podmínky

Soutěžící jsou rozděleni do  kategorií A, B a C podle věku: A - 10 - 12,99 let; B - 13 - 15,99 let; C - 16 - 17,99 let. V den finále může mít soutěžící 18. narozeniny.

Vítězové předchozích ročníků se nesmí znovu zúčastnit ve stejné kategorii.

Do konce března uhraďte startovné na účet č.: 2108379832/2700 ve výši 200,- Kč, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu RRMMDD a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení soutěžícího. Instrukce k platbě obdržíte emailem potvrzující přihlášení do soutěže.