Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace a podmínky soutěže

Přihlašte se

Prodlužujeme termín pro přijetí přihlášek k soutěži ještě do konce měsíce března 2018.

Vyplňte elektronickou přihlášku.

Odpovědný zástupce vyplněním přihlášky zároveň souhlasí s použitím osobních údajů a případným záznamem, či fotografováním pro potřeby propagace soutěže.

Případné dotazy můžete posílat na asistentka@mkz-ltm.cz, nebo volejte 725 187 833 - Daniela Kekrtová.


Vyberte skladbu

Vyberte skladbu, se kterou budete soutěžit v semifinálovém kole v délce cca 3 minuty.

Hudební podklad vybrané soutěžní písně bez zpěvu vložíte jako součást vyplnění online přihlášky anebo je nutné zaslat ho dodatečně na mail: asistentka@mkz-ltm.cz. V semifinále nebudou zpěváci doprovázeni živou kapelou, ale podklady k písním se budou pouštět ze záznamu.

Změna skladby později po přihlášení není možná.

Skladba musí být odlišná než v loňském ročníku.


Další podmínky

Soutěžící jsou rozděleni do  kategorií A, B a C podle věku: A - 10 - 12 let; B - 13 - 15 let; C - 16 - 17 let. V den finále může mít soutěžící 18. narozeniny.

Vítězové předchozích ročníků se nesmí znovu zúčastnit ve stejné kategorii.

Do konce března uhraďte startovné na účet č.: 2108379832/2700 ve výši 200,- Kč, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu RRMMDD a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení soutěžícího. Instrukce k platbě obdržíte emailem potvrzující přihlášení do soutěže.

Důležité termíny

Více »

Semifinále

Více »

Finále

Více »